Thứ tư, 17/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Phường Vân Giang triển khai thu thuế đất Phi nông nghiệp và Quỹ Phòng cống thiên tai năm 2024

Thứ sáu, 24/05/2024 Đã xem: 4

Ủy ban nhân dân phường Vân Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Quỹ phòng chống thiên tai năm 2024. Về dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Thắng – PBT Thường trực Đảng ủy phường, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban ngành đoàn thể và Tổ trưởng 14 Tổ dân phố thuộc phường. 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Đồng chí Hoàng Thế Anh Phó Chủ tịch UBND phường thông qua Kế hoạch của UBND phường về triển khai thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Quỹ phòng chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn phường.

Xác định rõ việc triển khai thực hiện cần đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đúng thời gian quy định; công tác triển khai đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật; thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách. Do vậy cần có sự vào cuộc tập trung đồng bộ từ phường đến các Tổ dân phố có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến tham gia trao đổi, các ý kiến tập trung nêu những khó khăn trong công tác  thu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Quỹ phòng chống thiên tai để đạt hiệu quả cao trong năm nay.

Để công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường đạt kế hoạch đề ra đồng chí Phó chủ tịch UBND phường đề nghị: Trong thời gian tới, yêu cầu các ban, ngành, bộ phận, các Tổ dân phố tập trung chỉ đạo thu dứt điểm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Quỹ phòng chống thiên tai năm 2024; đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể tập trung triển khai, tăng cường công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, quỹ theo luật, nhất là các chính sách mới, vận động giải thích chế độ chính sách để người nộp thuế biết và tự giác thực hiện; đảm bảo công bằng, thu đúng, thu đủ và không bỏ sót nguồn thu. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2024./.