Thứ năm, 18/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Hội phụ nữ và CCB tín chấp hơn 10 tỷ đồng giúp các hộ phát triển kinh tế

Thứ hai, 20/05/2024 Đã xem: 3

Nhằm giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có điều kiện vượt qua khó khăn, làm giàu chính đáng, Hội phụ nữ và Hội Cựu chiến binh phường đó đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội Tỉnh cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vay vốn cho con em ăn học cho 163 lượt hộ vay với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Nguồn vốn vay của các cấp hội tập trung vào các đối tượng như vay vốn giải quyết nhu cầu việc làm, học sinh sinh viên, nhà ở xã hội với tổng số vốn vay là hơn 10.301.000.000 triệu đồng. Nhờ đó các hộ được vay vốn đã phát triển được nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích nên đời sống kinh tế và cả tinh thần của các gia đình ngày càng ổn định