Thứ năm, 18/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Thành phố Ninh Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024.

Thứ bảy, 20/04/2024 Đã xem: 4

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng Nông thôn mới bền vững; tập trung phát triển các sản phẩm đặc sản, lợi thế, sản phẩm làng nghề truyền thống… UBND thành phố Ninh Bình xây dựng Kế hoạch số 92 ngày 14/4/2024 về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố.

Theo như kế hoạch, trong năm 2024, UBND thành phố Ninh Bình sẽ chỉ đạo các phòng ban chức năng, các tổ chức Hội- đoàn thể, UBND các phường, xã tiến hành khảo sát, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh trên địa bàn đề xuất đăng ký tham gia Chương trình OCOP của thành phố. Hỗ trợ chuẩn hóa các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Phối hợp với tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chương trình OCOP cho thành viên, tổ giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thành phố và các chủ thể tham gia chương trình OCOP. Tập trung quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP trên Trang thông tin điện tử thành phố, Đài truyền thanh thành phố, UBND các phường, xã bằng các hình thức tuyên truyền trực quan… Tổ chức Hội nghị rà soát, triển khai Chương trình OCOP, hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố, hội nghị tổng kết Chương trình OCOP. Phấn đấu năm 2024, hỗ trợ xây dựng 01 địa điểm trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Ninh Bình, hỗ trợ chuẩn hóa các sản phẩm OCOP theo quy định …v…v

Danh sách liên quan