Chủ nhật, 21/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Bộ máy tổ chức

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

TT

Họ và tên

Chức danh

1.

Bà Nguyễn Hằng Thủy

Bí thư

2.

Ông Trần Văn Thắng

Phó Bí thư thường trực

3.

Ông Trần Trung Kiên

Phó bí thư

 

 LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức danh

1.

Bà Nguyễn Hằng Thủy

Chủ tịch HĐND

2.

Bà Bùi Thị Khánh

Phó Chủ tịch HĐND

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức danh

1.

Ông Trần Trung Kiên

Chủ tịch UBND

2.

Ông Hoàng Thế Anh

Phó chủ tịch UBND

3

Bà Phạm Thị Thu Hằng

Phó chủ tịch UBND