Thứ tư, 17/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Hội đồng nhân dân

Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hằng Thủy

- Ngày sinh: 06/10/1978

- Quê quán: Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; Thạc sỹ Lưu trữ - Quản trị văn phòng.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại:0917.897.909

- Mail: thuynh.tpnb@ninhbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND: Bùi Thị Khánh

- Ngày sinh: 26/10/1972

- Quê quán: Xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0942863388

- Mail: khánhbt.tpnb@ninhbinh.gov.vn