Chủ nhật, 21/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Ủy ban nhân dân

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VÂN GIANG

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Hoàng Mạnh Hùng

- Ngày sinh:23/3/1970

- Quê quán: Xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

- Trình độ chuyên môn:  Đại học, ngànhTài Chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 091 5547036

- Mail: hunghm.tpnb@ninhbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Hoàng Thế Anh

- Ngày sinh: 05/9/1978

- Quê quán: Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn:  Đại học, ngành Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0989088505

- Mail: anhht.tpnb@ninhbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Phạm Thị Thu Hằng

- Ngày sinh: 05/12/1978

- Quê quán: Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ, ngành Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0912941216

- Mail: hangptt.tpnb@ninhbinh.gov.vn