Chủ nhật, 21/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Thường vụ Đảng ủy

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường Vân Vân Giang

 

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hằng Thủy

- Ngày sinh: 06/10/1978

- Quê quán: Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; Thạc sỹ Lưu trữ - Quản trị văn phòng.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại:0917.897.909

- Mail: thuynh.tpnb@ninhbinh.gov.vn

Phó Bí thư TT Đảng ủy: Trần Văn Thắng

- Ngày sinh: 13/11/1966

- Quê quán: Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội  

- Trình độ chuyên môn:  Đại học, ngành Kế toán và QTKD

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0912209006

- Mail: thangtv.tpnb@ninhbinh.gov.vn

Phó BT Đảng ủy-Chủ tịch UBND: Hoàng Mạnh Hùng

- Ngày sinh:23/3/1970

- Quê quán:Xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

- Trình độ chuyên môn:  Đại học, ngành Tài chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 091 5547036

- Mail: hunghm.tpnb@ninhbinh.gov.vn