Chủ nhật, 21/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Thông tin lãnh đạo

Thông tin lãnh đạo và các đồng chí cán bộ, công chức, trưởng công an phường Vân Giang

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Hằng Thuy

Bí thư Đảng ủ, Chủ tịch HĐND phường

0917897909

2

Trần Văn Thắng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

0912209006

3

Bùi Thị Khánh

Phó Chủ tịch HĐND

0942863388

4

Hoàng Mạnh Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

0915547036

5

Hoàng Thế Anh

Phó Chủ tịch UBND

0989088505

6

Phạm Thị Thu Hằng

Phó Chủ tịch UBND

0912941216

7

Phạm Văn Bính

Chủ tịch UBMTTQ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0913313707

8

Nguyễn Thị Toàn

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

0916216776

9

Hoàng Đức Vương

Bí thư Đoàn thanh niên

0839072333

10

Trần Xuân Chính

Trưởng Công an phường

0912369519

11

Bùi Trung Thành

Công chức Địa chính - Xây dựng TN&MT

0397243628

12

Nguyễn Thế Dự

Công chức Địa chính - Xây dựng GT-TTĐT

0946311776

13

Lê Thị Thiên Hương

Công chức LĐTB&XH

0916031731

14

Trần Thị Bích Ngọc

Cán bộ VHTT – kiêm Văn phòng UBND

0944193327

15

Nguyễn Đức Toàn

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0904330730

16

Đặng Thị Thu Thảo

Công chức Tài chính - Kế toán

0914652882

17

Đặng Thị Thu Hà

Công chức Thống kê – Văn phòng Đảng ủy

0916622042

18

Nguyễn Chí Kiên

Chỉ huy trưởng Quân sự

0912851931