Thứ bảy, 18/05/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Quyết định Về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường Vân Giang

Thứ tư, 12/07/2023 Đã xem: 15