Thứ tư, 17/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Chuyển đổi số

Kết quả công tác tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, đăng ký tài khoản định danh điện tử trên địa bàn phường Vân Giang

Chủ nhật, 31/12/2023 Đã xem: 80

Kết quả công tác tuyên truyền, vận động người dân cài đặt,

đăng ký tài khoản định danh điện tử trên địa bàn phường Vân Giang

Chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Thứ tư, 27/12/2023 Đã xem: 89

Chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Nâng cao cảnh giác đối với đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Thứ tư, 27/12/2023 Đã xem: 86

Nâng cao cảnh giác đối với đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Hội nghị tập huấn, cập nhật kĩ năng số cho thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06

Thứ ba, 26/12/2023 Đã xem: 86

Hội nghị tập huấn, cập nhật kĩ năng số cho thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06

Phường Vân Giang tổ chức tập huấn triển khai thử nghiệm ứng dụng công dân số trên địa bàn phường

Thứ sáu, 24/11/2023 Đã xem: 110

Phường Vân Giang tổ chức tập huấn triển khai thử nghiệm

ứng dụng công dân số trên địa bàn phường

Tuyên truyền ngày chuyển đổi số Quốc gia

Thứ hai, 25/09/2023 Đã xem: 25

Dấu ấn Tổ Công nghệ số cộng đồng

Thứ hai, 10/07/2023 Đã xem: 22

Làm sao để an toàn trong môi trường số?

Thứ tư, 26/04/2023 Đã xem: 22

Chuyển đổi số trong xã hội là gì?

Thứ tư, 26/04/2023 Đã xem: 20

Chuyển đổi số tốn bao nhiêu tiền?

Thứ tư, 26/04/2023 Đã xem: 23

Chuyển đổi số như thế nào?

Thứ tư, 26/04/2023 Đã xem: 25

Chuyển đổi số những gì?

Thứ tư, 26/04/2023 Đã xem: 19

Chuyển đổi số khi nào?

Thứ tư, 26/04/2023 Đã xem: 21

Tờ rơi dịch vụ công

Thứ sáu, 31/03/2023 Đã xem: 20

Thông báo

Thứ ba, 21/02/2023 Đã xem: 18

Quy trình cấp tài khoản định danh điện tử

Thứ hai, 27/06/2022 Đã xem: 18

Kỳ 2: Chuyển đổi số là việc của ai?

Thứ sáu, 22/04/2022 Đã xem: 20

Kỳ 1: Tìm hiểu về chuyển đổi số

Thứ sáu, 22/04/2022 Đã xem: 20