Thứ sáu, 19/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình năm 2023

Thứ sáu, 21/04/2023 Đã xem: 91

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình năm 2023 là những hoạt động dành cho học sinh trong toàn tỉnh, nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với thanh thiếu niên nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Thông qua cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người Việt Nam, đặc biệt là phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Đối tượng dự thi: Học sinh đang theo học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các loại hình giáo dục khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ủy ban nhân dân phường Vân Giang trân trọng thông báo và kính mời các em học sinh trên địa bàn phường Vân Giang tham dự Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình năm 2023./.

Gửi kèm Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình năm 2023

https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2433/anh/ke_hoach_cuoc_thi_dai_su_van_hoa_doc_2023_20230417033610657650_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230418073726_000.00.08.h42_000.00.26.h42.pdf

https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2433/anh/the_le_cuoc_thi_dai_su_van_hoa_doc_nam_2023_20230417033656638630_vnpt_ca_vnpt_ca_20230419041035431430_000.00.26.h42.pdf