Thứ tư, 17/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện thông tư số 15/2023 ngày 24/11/2023 của Bộ thông tin và truyền thông

Thứ bảy, 30/12/2023 Đã xem: 81

Triển khai thực hiện thông tư số 15/2023 ngày 24/11/2023 của Bộ thông tin và truyền thông

Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thứ bảy, 30/12/2023 Đã xem: 81

Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

V/v điều chỉnh, bổ sung thực hiện các nhiệm vụ phục vụ “Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023”

Thứ sáu, 24/11/2023 Đã xem: 85

V/v điều chỉnh, bổ sung thực hiện các nhiệm vụ phục vụ “Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023”

V/v triển khai tiêm vacxin AstaZeneca

Thứ ba, 25/04/2023 Đã xem: 18

Kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2023

Thứ sáu, 31/03/2023 Đã xem: 21

Căn cước công dân gắn chíp

Thứ ba, 13/09/2022 Đã xem: 21

Hướng dẫn khai báo y tế

Chủ nhật, 16/05/2021 Đã xem: 30

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thứ sáu, 13/03/2020 Đã xem: 22