Chủ nhật, 21/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Đảng ủy

Đảng ủy phường Vân Giang tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Thứ sáu, 12/01/2024 Đã xem: 116

Đảng ủy phường Vân Giang tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023