Chủ nhật, 21/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Phường Vân Giang sơ kết phong trào thi đua, biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2023

Thứ sáu, 07/07/2023 Đã xem: 87

Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” phường Vân Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua, gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2023.

Xác định tầm quan trọng của công tác Dân vận khéo trong tình hình mới, BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” phường đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng Kế hoạch số 09 ngày 28/7/2021 về thực hiện phong trào thi đua “” Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn phường và hướng dẫm các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực tập trung vào những việc mới, việc khó ở cơ sở, gắn việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2021- 2023, toàn phường đã có 35 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đăng ký triển khai thực hiện trên 5 lĩnh vực: phát triển kinh tế; văn hóa xã hội; quốc phòng, xây dựng và phát triển đô thị; xây dựng hệ thống chính trị; cải cách hành chính.

Trong đó nổi bật lên với các mô hình tiêu biểu như: mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau giảm ngèo, làm kinh tế giỏi”; mô hình “Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang” của UB MTTQVN phường; mô hình “Cưới văn minh tiết kiệm” giai đoạn 2022 – 2023 và mô hình “Xây dựng điểm văn hóa thể dục thể thao công viên cây xanh phố 13” của Đoàn thanh niên phường; mô hình “Nhà sạch phố đẹp” của Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 5 và 11; mô hình “Vận động nhân dân tạo cảnh quan vỉa hè Tổ dân phố” của Chi bộ 4…

Thông qua phong trào thi đua Dân vận khéo đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” phường Vân Giang đã khen thưởng 6 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2019 - 2023./.