Thứ sáu, 14/06/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Vân Giang

Phường Vân Giang tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thứ sáu, 12/04/2024 Đã xem: 25

Ủy ban MTTQVN phường Vân Giang vừa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Nguyễn Nam Giang - Thành ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố về dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Vân Giang cùng sự tham gia 82 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hằng Thủy, thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường dự tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ phường Vân Giang đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ phường lần thứXI đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; nhân dân đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được triển khai thực hiện tốt. Các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng có chiều sâu và thiết thực hơn; nhiều mô hình hoạt động được triển khai hiệu quả phát huy được vai trò chủ thể của Nhân dân và huy động được sự quan tâm tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

        

Đồng chí Nguyễn Nam Giang - Thành ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố về dự và chỉ đạo Đại hội

Nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, phường Vân Giang đã triển khai vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 218.796.000 đồng; vận động quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội” với số tiền 287.957.000 đồng; tuyên truyền, vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt với số tiền 131.562.000 đồng…

Trên cơ sở kết quả đạt được và những kinh nghiệm thực tiễn, Đại hội MTTQ Việt Nam phường Vân Giang lần thứ XII xác định mục tiêu chung chương trình hành động 05 năm nhiệm kỳ 2024 – 2029 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng về khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với xây dựng và giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập hợp, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; xây dựng phường Vân Giang ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

              

Các đại biểu dự và chụp ảnh tại Đại hội

Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đại biểu MTTQVN phường Vân Giang lần thứ XII đã hiệp thương cử 39 vị tham gia UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử 6 đại biểu (trong đó có 1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Ninh Bình lần thứ XIX nhiệm kỳ 2024 – 2029./.